Vikten av att ta hänsyn till bagaget

Precis som alla andra människor så har personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar unika livserfarenheter. Någon har rest mycket, någon älskar sitt jobb, någon har svårt att klara av ett jobb, någon har tre barn, någon lever ensam, någon kommer från ett annat land, någon har vantrivts i skolan, någon har tävlat i simning, någon har studerat mycket, någon har varit hemlös, någon har många vänner o.s.v. Våra erfarenheter påverkar såväl våra personligheter som våra förutsättningar, precis som för människor utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan också – liksom andra människor – ha varit med om olika hemska händelser. Vi kan ha blivit mobbade i skolan, vuxit upp med missbrukande eller narcissistiska föräldrar, utsatts för fysisk eller psykisk misshandel (eller sett andra, t.ex. föräldrar, utsättas), levt i destruktiva parrelationer, ha flytt från ett krigsdrabbat land o.s.v. Det vi varit med om kan ha satt djupa spår, något som utomstående kan behöva ta hänsyn till när vi ansöker om stöd för sådant som rör vår funktionsnedsättning. Det är ju inte funktionsnedsättningen som ska ha stöd, utan individen som har funktionsnedsättningen. Därför måste stödet individanpassas inte bara utifrån de uttryck som funktionsnedsättningen tar sig, utan också utifrån det personen varit med om.

Exempel: Emelie är 30 år och har Aspergers syndrom. Hon är uppvuxen tillsammans med sin mamma och sin tre år äldre bror. Mamman var mycket återhållsam med sina känslor, och Emelie fick aldrig några emotionella reaktioner på sina egna känslor, vilket gjorde att hon ofta kände sig övergiven. I vuxen ålder har Emelie haft mycket svårt att visa känslor inför andra, eftersom hon är så rädd att inte få något gensvar. När Emelie p.g.a. sin funktionsnedsättning går in i väggen, söker hon hjälp hos psykiatrin. Hon berättar om sin uppväxt och sina svårigheter att visa känslor, men får en psykolog som har ett mycket lågaffektivt förhållningssätt. Detta gör att Emelie får ännu svårare att visa känslor, eftersom hon tycker att psykologens sätt att vara påminner om mammans. Emelie ber därför att få byta psykolog, och får då träffa en öppen och mycket uttrycksfull person som reagerar istället för att hålla känslorna i styr. När Emelie märker att hon får emotionellt gensvar på det hon berättar, börjar hon känna tillit till psykologen och vågar öppna upp.

Det kan också vara så att en viss typ av stöd som – om man enbart tog hänsyn till funktionsnedsättningen – skulle passa utmärkt, men som p.g.a. det personen varit med om inte passar alls. Det kan t.ex. hända att en person som varit med om jobbiga saker i hemmet känner sig utsatt just där, och därför tycker att det är mycket obehagligt att släppa människor över tröskeln. Kanske klarar hen bara av att släppa in de allra närmaste. På samma sätt kan en person som har svårt med tillit uppleva att hemmet är enda platsen där hen känner sig trygg och kan slappna av, och det kan vara ett mycket stort steg att låta en ny person komma in dit. I dessa fall är det inte säkert att boendestöd i hemmet är någon bra idé, även om den sortens stöd skulle passa utifrån personens funktionsnedsättning. Istället kan det vara bättre att se om det finns någon annan lösning, som t.ex. att fråga om någon anhörig kan hjälpa till med det som är svårt.

I vissa fall kan det också vara så att stödpersonernas kön – faktiskt – spelar roll. Det finns t.ex. tjejer och kvinnor som p.g.a. sexuella övergrepp och annat våld har väldigt svårt att känna tillit till män. En del av dessa personer kan tycka att det är mycket skrämmande att vara ensam tillsammans med en man, vilket man ofta är om man t.ex. har en manlig läkare eller boendestödjare. Även om personen blivit tilldelad den manliga läkaren p.g.a. att han är insatt i just den här personens diagnos, så kan det hända att personen hellre går till en kvinnlig läkare, även om just den läkaren inte är lika insatt i diagnosen i fråga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *